Menu

RDC Datalek:

Zeer waarschijnlijk heeft u al uit de media vernomen dat door een datalek de voertuig- en persoonsgegevens van miljoenen klanten van autobedrijven gelekt zijn.

Onder andere langs deze weg willen wij u informeren dat wij gebruik hebben gemaakt van de software die mogelijk geraakt is. Net als u zijn wij zeer geschokt over dit voorval.

Wij zijn in nauw overleg met RDC over de te nemen stappen. Auto Biermans en RDC hebben beide een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen voorstellen dat u hierover vragen heeft. U kunt daarvoor bellen met de RDC servicedesk: 020-6445553.

Het team van Auto Biermans