Menu

Volvo Cars is de eerste autofabrikant die zich aansluit bij het SteelZero-initiatief ter ondersteuning van de ambities op het gebied van fossielvrij staal

 

Volvo Cars onderstreept zijn leidende positie op het gebied van klimaatactie en is de eerste autofabrikant die zich aansluit bij het SteelZero-initiatief, dat tot doel heeft de vraag naar fossielvrij staal te vergroten en de overgang naar koolstofneutraliteit in de wereldwijde staalindustrie te versnellen.

 

Door zich aan te sluiten bij SteelZero committeert Volvo Cars zich aan strenge, op CO2 gebaseerde eisen voor de staalaanvoer tegen 2030 (zie 'Opmerkingen voor de redactie'). Tegen 2050 moet al het staal dat het bedrijf aankoopt netto-nul staal zijn, wat in overeenstemming is met de ambitie van het bedrijf om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. De staalproductie is een belangrijke bron van CO2-emissies voor de auto-industrie, met een gemiddelde van 33% van alle productiegerelateerde emissies voor een nieuwe Volvo-auto in 2021. Wereldwijd is de staalproductie verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van alle broeikasgasemissies.

"Een duurzame aanpak van de staalproductie is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de zakenwereld, omdat het onze blootstelling aan toekomstige klimaatrisico's en regelgeving beperkt", zegt Kerstin Enochsson, Chief Procurement Officer bij Volvo Cars. "Wij sluiten ons graag aan bij het SteelZero-initiatief en steunen de ambities om de staalindustrie te transformeren. Door onze vraag naar koolstofarm en koolstofvrij staal uit verantwoorde bronnen kenbaar te maken, willen wij bijdragen aan een groter aanbod voor onze sector."

Jen Carson, head of industry bij Climate Group, zei: "De toetreding van Volvo Cars tot SteelZero betekent een belangrijke stap voorwaarts in de wereldwijde behoefte aan koolstofarm en koolstofvrij staal, en een cruciaal moment voor de auto-industrie. Deze sector speelt een centrale rol in het aansturen van de net zero overgang van staal. Het draagt bij aan de totstandkoming van een koolstofarme staalmarkt op internationaal niveau, die de sector in staat kan stellen zijn eigen net-nuldoelstellingen te halen en een product te leveren dat echt in overeenstemming is met de klimaatagenda."

SteelZero is gelanceerd door de Climate Group in samenwerking met ResponsibleSteel, een standaard- en certificeringsorgaan voor de staalindustrie waaraan ook Volvo Cars zal deelnemen. Via ResponsibleSteel krijgt Volvo Cars toegang tot betrouwbare, door derden gecontroleerde en geauditeerde informatie over de staalleveringsketen en de relevante duurzaamheidscertificaten, zodat kan worden gegarandeerd dat het staal op verantwoorde wijze wordt ingekocht.

Naast CO2-reducties richt ResponsibleSteel zich ook op andere belangrijke kwesties in de staalketen, zoals arbeids- en mensenrechten, betrokkenheid bij lokale gemeenschappen, watergebruik en gevolgen voor de biodiversiteit.

De ondertekening van SteelZero is slechts het meest recente initiatief van Volvo Cars om een van de meest intensieve bronnen van CO2-uitstoot in de autoproductie aan te pakken. Vorig jaar nog kondigde Volvo Cars een samenwerking aan met de Zweedse staalproducent SSAB om samen onderzoek te doen naar de ontwikkeling van fossielvrij staal van hoge kwaliteit voor gebruik in de auto-industrie via SSAB's HYBRIT-initiatief.

Volvo Cars is de eerste autofabrikant die samenwerkt met SSAB en HYBRIT, een ambitieus en geavanceerd project voor de ontwikkeling van fossielvrij staal. HYBRIT heeft tot doel cokeskolen, die traditioneel nodig zijn voor de productie van staal op basis van ijzererts, te vervangen door fossielvrije elektriciteit en waterstof. Het resultaat zal naar verwachting 's werelds eerste fossielvrije staalproductietechnologie zijn, met nagenoeg geen koolstofvoetafdruk.

De ambitie van Volvo Cars om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, maakt deel uit van het uitgebreide klimaatactieplan van de onderneming, een van de meest ambitieuze in de auto-industrie. Volvo Cars wil tegen 2030 een volledig elektrische autofabrikant zijn en is van plan om de komende jaren een hele nieuwe serie volledig elektrische auto's op de markt te brengen.

De elektrificatieplannen van het bedrijf maken deel uit van zijn ambitie om de koolstofvoetafdruk tijdens de levenscyclus per auto tussen 2018 en 2025 met 40 procent te verminderen, onder meer door de koolstofemissies in zijn toeleveringsketen tegen 2025 met 25 procent terug te dringen.

Wat de eigen activiteiten betreft, streeft de onderneming naar een klimaatneutrale productie tegen 2025. Nu draaien alle Europese fabrieken van Volvo Cars al op 100% schone elektriciteit, terwijl de fabriek in Torslanda (Zweden) volledig klimaatneutraal is. Elders in de wereld worden de vestigingen van Chengdu en Daqing in China ook aangedreven door klimaatneutrale elektriciteit.

Vorig jaar heeft Volvo Cars een interne koolstofprijs van 1.000 Zweedse kronen ingevoerd voor elke ton koolstofuitstoot in zijn hele bedrijf, de eerste autofabrikant die een dergelijk mechanisme in al zijn activiteiten heeft ingevoerd. Het doel is de organisatie klaar te stomen voor de toekomst en de regelgeving vóór te zijn, aangezien het bedrijf anticipeert op de invoering van een koolstofprijs door meer regeringen in de komende jaren en daar ook voorstander van is.

In het kader van de regeling ondergaat elk autoproject een "duurzaamheidstoets" en wordt een CO2-heffing opgelegd voor elke ton verwachte koolstofuitstoot gedurende de levenscyclus van de auto. Het doel is ervoor te zorgen dat elk automodel zelfs bij een strenge CO2-prijsstelling rendabel is, zodat bij alle project- en inkoopbeslissingen wordt gekozen voor de meest duurzame optie die op tafel ligt.

 

Opmerkingen voor de redactie

  • Naast een langetermijnverbintenis om tegen 2050 100% fossielvrij staal in te kopen, moeten de ondertekenaars van SteelZero ook garanderen dat 50% van hun staalinkoop tegen 2030 aan ten minste een van de volgende criteria voldoet:
    • Staal geproduceerd door een staalproductielocatie waar de eigenaar van de locatie zowel een emissiereductietraject voor de lange termijn als een kwantitatieve, op wetenschappelijke gegevens gebaseerde broeikasgasemissiedoelstelling voor de onderneming voor de middellange termijn heeft gedefinieerd en openbaar gemaakt (een doelstelling die is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief of een equivalent daarvan voldoet volledig aan deze tussentijdse eis)
    • staal met ResponsibleSteel-certificaat, of gelijkwaardig
    • staal met een laag koolstofgehalte, met een bepaalde specifieke emissie-intensiteit die rekening houdt met het aandeel van schroot aan het einde van de levensduur
  • De klimaatrapportering van Volvo Cars verwijst altijd naar CO2-equivalenten (CO2e), die alle broeikasgassen omvatten

Bron: https://www.media.volvocars.com/nl/nl-nl/media/pressreleases/301755/volvo-cars-is-de-eerste-autofabrikant-die-zich-aansluit-bij-het-steelzero-initiatief-ter-ondersteuni